nasze biura 
Strefa klienta
804 200 111
22 212 05 00
Centrum Rezerwacji czynne
poniedziałek-sobota:9-22, niedziela:10-21
   
Ubezpieczenia
Allianz Global Asistance

Gwarancja ubezpieczeniowa

W trosce o naszych klientów jak i w celu wypełnienia obowiązków wynikających z "Ustawy o usługach turystycznych", Neckermann Polska BP Sp. z o. o. zawarł Gwarancję Ubezpieczeniową we współpracy z AGA International S.A. Oddział w Polsce.

Na podstawie gwarancji ubezpieczeniowej, wpłaty, których dokonali Państwo z tytułu umowy obsługi ruchu turystycznego do Neckermann Polska BP Sp. z o.o., są zabezpieczone przez AGA International S.A. Oddział w Polsce. Wprawdzie nie przewidujemy takiej sytuacji, ale nasz gwarant zapewnia również Państwa powrót do kraju w przypadku, gdy Neckermann Polska BP Sp. z o.o. nie zapewni tego powrotu wbrew zawartej umowie. Wszelkie pytania dotyczące gwarancji i ewentualnych związanych z tym roszczeń prosimy kierować do:

 

AGA International S.A. Oddział w Polsce 
Oddział w Polsce

ul. Domaniewska 50B

02-672 Warszawa

Tel: 22 522 25 52, fax. 22 522 25 10

Pełny dokument gwarancji ubezpieczeniowej na rok 2016 jest dostępny tutaj.

 

Udany urlop to wyjazd, z którego przywozimy same dobre wspomnienia. Aby być pod właściwą ochroną - zachęcamy do wyboru pełnej opcji ubezpieczenia, uwzględniającej Państwa potrzeby. Wykupienie ubezpieczenia kompleksowego zapewni Państwu pełne bezpieczeństwo podczas urlopu z naszym biurem.

 

Poniżej przedstawiamy pełną ofertę ubezpieczeń do naszych imprez:

Ubezpieczenie podstawowe (KL, NNW)
Ubezpieczenie kompleksowe (80% lub 100% zwrotu kosztów)
Ubezpieczenie kompleksowe dla rodziny (80% lub 100% zwrotu kosztów)
Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu All Risk - w ramach wariantu rodzinnego lub kompleksowego
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
Ubezpieczenia chorób przewlekłych
Ubezpieczenia OC - amatorskie uprawianie sportów
Ubezpieczenie podróży z dojazdem własnym Moto Travel

Ubezpieczenie podstawowe (KL, NW)

Zgodnie z polskim prawem, do ceny imprezy turystycznej doliczany jest koszt podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości  27 PLN/6 Euro za 1 tydzień (dotyczy również krótszych pobytów) za osobę. Kwota ta doliczana jest podczas rezerwacji imprezy w systemie rezerwacyjnym Neckermanna.

Dobrowolne ubezpieczenie turystyczne Travel Plus zostało opracowane przez AGA International S.A. Oddział w Polsce specjalnie dla Państwa - uczestników imprez zagranicznych organizowanych przez Neckermann Polska.

 

Ubezpieczenie kompleksowe indywidualne oraz kompleksowe dla rodziny, 80% zwrotu kosztów (K0001A, F0001X)

 • Koszty leczenia i assistance bez limitu kwotowego (w tym leczenie ambulatoryjne i zwrot kosztów leków)
 • Koszty transportu i repatriacji (bez limitu kwotowego)
 • NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (śmierć 5.000 EURO, trwały uszczerbek na zdrowiu 10.000 EUR)
 • Koszty poszukiwania (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)
 • Koszty ratownictwa (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)
 • Bagaż (suma ubezpieczenia 1.500 EUR dla osoby lub 3.000 EUR dla rodziny)
 • Koszt opóźnienia dostarczenia bagażu (suma ubezpieczenia 100 EUR dla osoby oraz 500 EUR dla rodziny)
 • Odwołanie uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszy z niej powrót (suma ubezpieczenia 10.000 EURO dla osoby lub 20.000 EUR dla rodziny)
 • Koszt udzielenia dodatkowej pomocy assistance w tym:
 • Wizyta osoby bliskiej (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)
 • Pożyczka w wypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia środków płatniczych (suma ubezpieczenia 1.500 EUR)
 • Pożyczka na kaucję (suma ubezpieczenia 12.500 EUR)
 • Pomoc prawna (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)

 

Ubezpieczenie kompleksowe od rezygnacji z wyjazdu All Risk (K0002A, F0002X)

 • Produkt dostępny jest w ramach kompleksowego lub rodzinnego wariantu ubezpieczenia za niewielką dopłatą (od. 33% składki)
 • Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z odwołaniem jego uczestnictwa lub wcześniejszym powrotem z zagranicznej imprezy turystycznej organizowanej przez Neckermann.
 • Przyczyną odwołania jest udokumentowane zdarzenie losowe, niezależne od ubezpieczonego i uniemożliwiające uczestnictwo w zagranicznej imprezie turystycznej (np. dokumentacja medyczna, telegram, zaświadczenie z policji, zaświadczenie z administracji).
 • Nie ma żadnych wykluczeń co oznacza, że każdy powód jest dobry, o ile zostanie udokumentowany.
 • Odszkodowanie wypłacane z tytułu kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej pomniejsza się o udział własny ubezpieczonego w wysokości 20% przysługującego odszkodowania.
 • Maksymalna suma ubezpieczenia All Risk 10.000 Euro/ 20.000 Euro na rodzinę.
 • Składka za ubezpieczenie kompleksowe oraz ubezpieczenie kosztów rezygnacji zależna jest od ceny imprezy.

 

Ubezpieczenie kompleksowe indywidualne oraz kompleksowe dla rodziny, 100% zwrotu kosztów (K0003A, F0003X)

 • Koszty leczenia i assistance bez limitu kwotowego (w tym leczenie ambulatoryjne i zwrot kosztów leków)
 • Koszty transportu i repatriacji (bez limitu kwotowego)
 • NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (śmierć 5.000 EURO, trwały uszczerbek na zdrowiu 10.000 EUR)
 • Koszty poszukiwania (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)
 • Koszty ratownictwa (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)
 • Bagaż (suma ubezpieczenia 1.500 EUR dla osoby lub 3.000 EUR dla rodziny)
 • Koszt opóźnienia dostarczenia bagażu (suma ubezpieczenia 100 EUR dla osoby oraz 500 EUR dla rodziny)
 • Odwołanie uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszy z niej powrót (suma ubezpieczenia 10.000 EURO dla osoby lub 20.000 EUR dla rodziny)
 • Koszt udzielenia dodatkowej pomocy assistance w tym:
 • Wizyta osoby bliskiej (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)
 • Pożyczka w wypadku kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia środków płatniczych (suma ubezpieczenia 1.500 EUR)
 • Pożyczka na kaucję (suma ubezpieczenia 12.500 EUR)
 • Pomoc prawna (suma ubezpieczenia 2.500 EUR)

 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do ubezpieczenia podstawowego (R0001A, R0001X)

 • Ubezpieczenie może być dorezerwowane do ubezpieczenia podstawowego KL i NNW.
 • Odwołanie uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszy z niej powrót (suma ubezpieczenia 10.000 EURO dla osoby lub 20.000 EUR dla rodziny)

Ubezpieczenie kosztów leczenia chorób przewlekłych (P0001A)

 

 • Składka wynosi: 17 PLN za dzień. W ramach tego ubezpieczenia Mondial Assistance pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych bez limitu kwotowego.
 • Ubezpieczenie to może być dodatkowo rezerwowane wyłącznie do ubezpieczenia kompleksowego.

 

Ubezpieczenie OC od sportów amatorskich (N0001A) 

 • Ubezpieczenie to może być dodatkowo rezerwowane do ubezpieczenia podstawowego lub kompleksowego.
 • Składka wynosi: 14 PLN
 • Sumy ubezpieczeniowe są następujące:
      OC za szkody na osobie: 30 000 EUR
      OC za szkody rzeczowe: 3 000 EUR

 

Ubezpieczenie podróży z dojazdem własnym Moto Travel (M0001A)

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie i udzielenie pomocy assistance w związku z awarią, wypadkiem kradzieżą lub utratą z innych przyczyn zaistniałą na terytorium państw Europy z wyjątkiem Mołdawii, Ukrainy, Rosji i Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ubezpieczeniem mogą zostać objęte samochody (osobowe lub osobowo-ciężarowe o ładowności do 3,5 tony i liczbie miejsc pasażerskich wraz z kierowcą nie większą niż 9), motocykle o pojemności silnika powyżej 50 cm3, przyczepy kampingowe o ładowności do 2 ton, zaopatrzone w polskie znaki rejestracyjne, nie starsze niż dziesięć lat, licząc od daty produkcji pojazdu.
 • Zakres pomocy assistance w razie awarii pojazdu lub wypadku obejmuje  m.in. zorganizowanie oraz pokrycie kosztów świadczeń i usług określonych poniżej:
 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
 • holowanie pojazdu
 • zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy i pasażerów
 • kontynuacja podróży do miejsca docelowego bądź powrót do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • pojazd zastępczy
 • koszty parkingowe
 • odbiór naprawionego pojazdu
 • kierowca zastępczy
 • dostarczenie części zamiennych
 • pokrycie kosztów kasacji samochodu transport przyczepy na teren RP
  usługi informacyjne:
  • przekazywanie niezbędnych wiadomości jego rodzinie lub pracodawcy,
  • zmiana rezerwacji hotelowej, biletu lotniczego, jeżeli nieprzewidziane
   zdarzenie (strajk, wypadek, choroba) powoduje zwłokę czy zmianę
   podróży ubezpieczonego
  • udzielenie informacji dotyczących numerów telefonów i adresów salonów,
   serwisów i warsztatów, godzin ich otwarcia oraz zakresu świadczonych
   przez nich usług
  • w razie trudności językowych – świadczenie telefonicznych usług tłumacza o charakterze pomocniczo-informacyjnym przy załatwianiu formalności
 • pożyczka finansowa na pomoc prawną w przypadku konfliktu z prawem

 

Szczególne warunki świadczenia pomocy jak również limity na poszczególne świadczenia dostępne są w OWU Moto Travel, które stanowi dokument prawnie wiążący. Ubezpieczenie Moto Travel dostępne jest do ubezpieczenia w wariancie podstawowym lub kompleksowym.

 

Osoby, którym niezbędna jest pomoc w ramach ubezpieczenia Travel Plus mają do dyspozycji całodobowe, telefoniczne Centrum Assistance, udzielające porad i pomocy w języku polskim. Numery telefonów do Centrum Assistance umieszczone są na identyfikatorze dołączonym do certyfikatu ubezpieczeniowego.

Pełny tekst "Ogólnych warunków ubezpieczenia" mogą Państwo pobrać tutaj: OWU TRAVEL_PLUS , OWU TRAVEL MOTO

 

 

Dostępne informacje, opisy, specyfikacje, reklamy lub cenniki nie stanowią oferty Neckermanna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Neckermann Polska BP sp. z o.o. & Anim Team 2002 - 2016