nasze biura 
Strefa klienta
 804 200 111
 22 212 05 00
Centrum Rezerwacji czynne
poniedziałek-sobota:9-22, niedziela:10-21
   
Kurs Euro i informacje o walucie europejskiej
kurs sprzedaży NBP: 4.3401 PLN

 

Od 1 stycznia 2002 r. banknoty i monety euro zastąpiły znane nam banknoty i monety walut narodowych dwunastu państw Unii Europejskiej:

 • Austrii
 • Belgii
 • Finlandii
 • Francji
 • Grecji
 • Hiszpanii
 • Holandii
 • Irlandii
 • Luksemburga
 • Niemiec
 • Portugalii
 • Włoch

Waluty tych państw definitywnie straciły status prawnego środka płatniczego.

Wierzymy, że przedstawione tu informacje pomogą Państwu w lepszym zrozumieniu zmian zachodzących w krajach unii walutowej oraz zapewnią spokojny wypoczynek w celu podróży.

O czym należy pamiętać

 • Od 1 stycznia 2002 r. euro w sposób ostateczny zastępuje waluty narodowe krajów UGW w roli waluty transakcyjnej i rozliczeniowej.
 • Począwszy od tej daty nie będzie można za pomocą walut narodowych krajów UGW dokonywać żadnych płatności bezgotówkowych w obrocie krajowym i zagranicznym; od tego momentu jedynym prawnie akceptowanym bezgotówkowym środkiem płatniczym na terenie unii walutowej będzie euro.
 • Począwszy od 1 marca 2002 r. nie będzie można za pomocą narodowych banknotów i monet krajów UGW regulować żadnych rachunków; w niektórych krajac okres ten będzie jeszcze krótszy, Holandia - do 27 stycznia, Irlandia - do 9 lutego, Francja - do 17 lutego.
 • Przy płaceniu na terenie UGW banknotami i monetami narodowymi od 1 stycznia 2002 r. reszta będzie wydawana tylko w euro.
 • Od 1 stycznia 2002 r. bankomaty na obszarze unii walutowej będą wydawać jedynie banknoty euro.
 • Po 28 lutego 2002 r. na terenie UGW waluty narodowe będzie można wymienić na euro jedynie w bankach.

Na terenie Polski, począwszy od 1 stycznia 2002 r., klient banku komercyjnego ma prawo, a bank obowiązek:

 • wypłacić z rachunku walutowego, przewalutowanego przez bank z waluty narodowej na euro, gotówkę na życzenie klienta w przypadku lokaty na każde żądanie (a vista) oraz w terminie zapadalności w przypadku lokaty terminowej,
 • wymienić banknoty i monety walut narodowych na banknoty i monety euro,
 • dokonać transakcji kupna/sprzedaży euro za polską walutę.

Osoby będące obecnymi lub potencjalnymi klientami polskich banków powinny pamiętać,
że od 1 stycznia 2002 r.:

 • Instrukcje płatnicze powinny być wystawione w euro, gdyż instrukcje wystawione w jednej z 12 walut narodowych nie będą w zasadzie przez banki realizowane (jeśli płatność wyrażona w walucie narodowej będzie przechodziła przez SWIFT, to system odrzuci ją w sposób automatyczny; jeśli bank otrzyma taką płatność lub zlecenie płatnicze poza systemem SWIFT, to od jego możliwości technicznych oraz dobrej woli będzie zależało, czy przeliczy walutę narodową na euro; koszty takiego przeliczenia obciążą zapewne klienta banku).
 • Należy wymienić w banku banknoty i monety 12 walut narodowych na banknoty i monety euro. Świadczenia pieniężne wyrażone w walutach narodowych, których termin spełnienia przypada na okres 1 stycznia - 28 lutego 2002 r., będą mogły być realizowane w walutach narodowych. Jeśli termin spełnienia świadczenia, wyrażonego w walucie narodowej, przypada po 28 lutego 2002 r., to takie świadczenie będzie musiało zostać zrealizowane w euro. Możliwość wymiany walut narodowych na euro w polskich bankach będzie istniała jedynie do końca 2002 r. Zaleca się dokonanie jeszcze przed 1 stycznia 2002 r. wpłat całej posiadanej gotówki w walutach narodowych na bankowe rachunki walutowe. Środki na tych rachunkach zostaną przeliczone na euro na dzień 1 stycznia 2002 r. i począwszy od tego dnia gotówkę euro będzie można podejmować z rachunku walutowego. W ten sposób odpadnie potrzeba specjalnego przychodzenia do kas bankowych w celu dokonania wymiany, odpadną też ewentualne opłaty bankowe.

Czym grozi brak dostosowania?

Użycie na terenie UGW którejkolwiek z 12 walut narodowych w: instrukcji płatniczej, produkcie finansowym, kontrakcie czy transakcji handlowej, zapisie w księgach rachunkowych, sprawozdawczości, rozliczeniu z fiskusem itd., będzie - po 31 grudnia 2001 r. - nieskuteczne.
W sektorze bankowym niemożliwe będzie przeprowadzenie operacji płatniczej wyrażonej w walucie narodowej za pośrednictwem jakiegokolwiek elektronicznego systemu rozliczeniowego - SWIFT będzie odrzucał komunikaty płatnicze, w których w polu waluty pojawi się waluta narodowa (może ona natomiast być wpisana w któreś z pól informacyjnych). Wszelkie płatności bezgotówkowe (czeki, przekazy itd.) zlecone po 31 grudnia 2001 r. w walucie narodowej będą w zasadzie odrzucane przez banki, gdyż będą uznawane za nielegalne - od 1 stycznia 2002 r. waluty narodowe nie będą już w obrocie bezgotówkowym prawnie uznanym środkiem płatniczym. Bank, który otrzyma poza systemem SWIFT płatność lub zlecenie płatnicze wyrażone w walucie narodowej i który będzie w stanie je przyjąć od strony technicznej oraz będzie skłonny je zaakceptować (nie będzie miał obowiązku akceptacji), automatycznie przeliczy je na euro.

Przeliczanie wartości euro na inne waluty
Osią unii walutowej było ustanowienie nowej waluty - euro - która automatycznie zastąpiła ECU w stosunku 1:1 i która z dniem 1 stycznia 2002 r. zastąpiła 12 walut narodowych krajów członkowskich UGW. Już z chwilą utworzenia UGW waluty narodowe utraciły swój byt samoistny i stały się jedynie narodowym wyrażeniem euro.
Kursy 12 walut narodowych zostały ustalone w sposób sztywny i nieodwołalny.
Wynoszą one:

 • 1 euro = 13,7603 szylinga austriackiego (ATS)
 • 1 euro = 40,3399 franka belgijskiego(BEF) i luksemburskiego (LUF)
 • 1 euro = 5,94573 marki fińskiej (FIM)
 • 1 euro = 6,55957 franka francuskiego (FRF)
 • 1 euro = 166,386 pesety hiszpańskiej (ESP)
 • 1 euro = 2,20371 guldena holenderskiego (NLG)
 • 1 euro = 0,787564 funta irlandzkiego (IEP)
 • 1 euro = 1,95583 marki niemieckiej (DEM)
 • 1 euro = 200,482 eskudo portugalskiego (PTE)
 • 1 euro = 1936,27 lira włoskiego (ITL)
 • 1 euro = 340,750 drachmy greckiej (GRD)

Wszystkie te informacje otrzymaliśmy dzięki NBP, pod adresem- www.nbp.pl

 

 

 

Dostępne informacje, opisy, specyfikacje, reklamy lub cenniki nie stanowią oferty Neckermanna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Neckermann Polska BP sp. z o.o. & Anim Team 2002 - 2018