Centrum Rezerwacji 22 212 05 00
Bony podarunkowe

Bony podarunkowe na wakacje

Kupony wakacyjne to doskonały pomysł na prezent! Spełnij marzenia swoich przyjaciół o wymarzonym urlopie. Dla pracowników firm bon jest świetnym elementem motywującym lub nagrodą za osiągnięte wyniki.
W przypadku potrzeby złożenia zamówienia specjalnego (hurtowego) prosimy o bezpośredni kontakt.

Dane kontaktowe:
Poniedziałek - piątek 09:00 - 15:00
22 536 98 83
bony@neckermann.pl

Dane zamawiającego:


Imię i Nazwisko*:

Firma (opcjonalnie):
NIP (opcjonalnie):
Ulica/Nr. lokalu*:
Kod pocztowy*:
Miasto*:
Telefon*:
Adres e-mail*:

Wartość bonów:


Bon 500 PLN:
Bon 1000 PLN:
Bon 2000 PLN:
Bon 5000 PLN:
Bon - inny nominał PLN:
Metoda płatności:
Uwagi dodatkowe:

Warunki umowy o nabycie bonów:

 • Bon wystawiony przez Neckermann Polska jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym do zakupu dowolnej imprezy turystycznej organizowanej przez Neckermann Polska.
 • Neckermann Polska zobowiązuje się do świadczenia usług turystycznych na rzecz okazicieli Bonów zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o usługach turystycznych” (Dz.U.04.223.2268 j.t. ze zm).
 • Bon jest na okaziciela i może być zrealizowany w biurach własnych oraz franchisingowych Neckermann Polska, znajdujących się na terytorium Polski. Pełna lista jest dostępna pod linkiem
 • Bon jest ważny przez 1 rok od daty jego wystawienia.
 • Osoba okazująca Bon jest uprawniona do wybrania dowolnej usługi turystycznej organizowanej przez Neckermann Polska. Cena za usługę turystyczną świadczoną okazicielowi Bonu (oraz osobom przez niego wskazanym) może być w całości lub w części pokryta Bonami.
 • Osoba, która okaże Bon przy zawieraniu umowy o świadczenie usług turystycznych przez Neckermann Polska może wybrać droższą imprezę turystyczną niż wartość Bonu za dopłatą różnicy. Natomiast nie może otrzymać zwrotu różnicy w przypadku, gdy cena wyjazdu jest niższa od wartości Bonu.
 • Bony sumują się, oznacza to że kilkoma bonami można opłacić jedną imprezę.
 • W przypadku rezygnacji z imprezy opłaconej bonem/bonami mają zastosowanie „ Warunki podróżowania i płatności” Neckermann Polska, przy czym ewentualny zwrot nadpłaty nastąpi w postaci bonu a nie gotówki.
 • Bony zostaną wysłane listem poleconym priorytetowym/ kurierem po odnotowaniu pełnej płatności na koncie Neckermann Polska wraz z notą księgowo-obciążeniową dokumentującą zakup w ciągu 3 dni roboczych.
 • W celu nabycia innych nominałów bonów, nie dostępnych w formularzu zamówienia prosimy o kontakt mailowy.
 • Za bon zagubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek sposób nie będzie wystawiony nowy bon.
 • Od umowy o zakup bonów przez Internet można odstąpić bez podawania przyczyny, przesyłając oświadczenie o rezygnacji na adres bony@neckermann.pl w terminie 14 dni od dnia dostarczenia bonów.
 • W kwestiach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku wystąpienia sporów w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą one rozstrzygane polubownie, a w sytuacji braku osiągnięcia przez strony porozumienia właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rejonowy dla siedziby Neckermann Polska.
 • Płatność za bony powinna zostać uregulowana w terminie 7 dni od daty zamówienia, chyba, że na podstawie odrębnych ustaleń miedzy stronami termin ten zostanie zmieniony. Możliwa jest płatność przelewem bankowym oraz opłatności on-line kartą kredytową, kartą debetową lub szybkim przelewem elektronicznym.
 • Dane rachunku Neckermann Polska dla przelewów bankowych:
  Deutsche Bank Polska S.A.
  ul. L. Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa
  nr 19188000090000001100221008 PLN
 • W przypadku płatności on-line kartą lub szybkim przelewem elektronicznym należy wybrać opcję "Płatność elektroniczna". Nasz konsultant wygeneruje dla Państwa link do płatności i prześle go na podany adres e-mail.

 • Neckermann Polska Biuro Podróży Sp z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  koncesja UKFiT NR REJ. 0617