Centrum Rezerwacji 22 212 05 00

Bony podarunkowe

Bony podarunkowe to doskonały pomysł na prezent ślubny czy upominek dla przyjaciół.

Dla pracowników firm bon jest świetnym elementem motywującym lub nagrodą za osiągnięte wyniki.W przypadku pytań dotyczących oferty prosimy o kontakt: 22 536 79 33 lub bony@neckermann.pl

Dane zamówienia:


Imię i Nazwisko:

Firma:
NIP:
Ulica/Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Adres e-mail:
Oświadczam, że akceptuję warunki umowy o nabycie bonów:

Zamówienie:


Voucher 500 PLN:
Voucher 1000 PLN:
Voucher 2000 PLN:
Voucher 5000 PLN:
Metoda płatności:
Dane właściciela karty płatniczej:
Uwagi dodatkowe:

Warunki umowy o nabycie bonów:

 • Bon wystawiony przez Neckermann Polska jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym do zakupu dowolnej imprezy turystycznej organizowanej przez Neckermann Polska.
 • Neckermann Polska zobowiązuje się do świadczenia usług turystycznych na rzecz okazicieli Bonów zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „o usługach turystycznych” (Dz.U.04.223.2268 j.t. ze zm).
 • Bon jest na okaziciela i może być zrealizowany w biurach własnych oraz franchisingowych Neckermann Polska, znajdujących się na terytorium Polski. Pełna lista jest dostępna na naszej stronie internetowej - "lokalne biura"
 • Bon jest ważny przez 1 rok od daty jego wystawienia.
 • Osoba okazująca Bon jest uprawniona do wybrania dowolnej usługi turystycznej organizowanej przez Neckermann Polska. Cena za usługę turystyczną świadczoną okazicielowi Bonu (oraz osobom przez niego wskazanym) może być w całości lub w części pokryta Bonami.
 • Osoba, która okaże Bon przy zawieraniu umowy o świadczenie usług turystycznych przez Neckermann Polska może wybrać droższą imprezę turystyczną niż wartość Bonu za dopłatą różnicy. Natomiast nie może otrzymać zwrotu różnicy w przypadku, gdy cena wyjazdu jest niższa od wartości Bonu.
 • Bony sumują się, oznacza to że kilkoma bonami można opłacić jedną imprezę.
 • W przypadku rezygnacji z imprezy opłaconej bonem/bonami mają zastosowanie „ Warunki podróżowania i płatności” Neckermann Polska, przy czym ewentualny zwrot nadpłaty nastąpi w postaci bonu a nie gotówki.
 • Płatność za bony zostanie dokonana przelewem lub kartą kredytową na rachunek
  Neckermann Polska w Deutsche Bank Polska S.A.
  Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
  nr 19188000090000001100221008 PLN
  w terminie 7 dni od daty zamówienia, chyba, że na podstawie odrębnych ustaleń miedzy stronami termin ten zostanie zmieniony.
 • Bony zostaną wysłane listem poleconym priorytetowym/ kurierem po odnotowaniu pełnej płatności na koncie Neckermann Polska wraz z notą księgowo-obciążeniową dokumentującą zakup w ciągu 3 dni roboczych.
 • W celu nabycia innych nominałów bonów, nie dostępnych w formularzu zamówienia prosimy o kontakt mailowy.
 • Za bon zagubiony, skradziony lub utracony w jakikolwiek sposób nie będzie wystawiony nowy bon.
 • Od umowy o zakup bonów przez Internet można odstąpić bez podawania przyczyny, przesyłając oświadczenie o rezygnacji na adres mailowy: bony@neckermann.pl w terminie 14 dni od dnia dostarczenia bonów.
 • W kwestiach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku wystąpienia sporów w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą one rozstrzygane polubownie, a w sytuacji braku osiągnięcia przez strony porozumienia właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd rejonowy dla siedziby Neckermann Polska.

 • W przypadku pytań bądź innych watpliwości dotyczących tej oferty, prosimy o kontakt:
  tel. 22 536 79 33
  e-mail: bony@neckermann.pl

  Neckermann Polska Biuro Podróży Sp z o.o.
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  koncesja UKFiT NR REJ. 0617